Kalendár podujatí

Logo: 2. kolo MASKA TOUR - Ivanovce 2. kolo MASKA TOUR - Ivanovce

Občianske združenie PENGUIN bike sport tour v spolupráci s Obcou Ivanovce, obcou Štvrtok a ZŠ s MŠ Ivanovce pozývajú všetkých priaznivcov cyklistiky na:

0. ročník cyklistického podujatia MASKA TOUR 2.kolo Ivanovce

Ponúkame vám príjemnú cyklistiku v okolí obce IVANOVCE vhodnú pre všetky vekové kategórie, od detí až po cyklistických veteránov.

Príď, zabav sa na našich tratiach https://www.youtube.com/watch?v=pai4iIb1dQM a možno sa odhodláš urobiť krok ďalej. Napríklad na https://detskatour.sk/videa-z-tour-2023/

Zlepšujeme sa aj vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja o:

 • čipovú časomieru https://www.vysledkovyservis.sk/casomiera
 • nevratné čipové štartovné čísla (ostávajú pretekárom na pamiatku)
 • Priebežné výsledky jednotlivcov, alebo tímov sú k dispozícii v reálnom čase
 • Už na ďalší deň si vie každý účastník prezrieť svoje osobné video (foto) z prejazdu
 • cieľa.
 • Konečné výsledky budú tiež vyzerať naozaj profesionálne. Výsledková listina online.
 • Vo výsledkoch účastníci nájdu nielen svoje medzičasy na jednotlivých kolách, ale aj svoje priemerné tempo, alebo rýchlosť.
 • Z výsledkovej listiny sa dajú výsledky zdieľať na FB, alebo tlačiť diplomy.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Kedy: 19.07.2024 (Piatok)
Kde: Futbalové ihrisko, pumptrack obce Ivanovce
https://maps.app.goo.gl/JswHHAkvuAwFQaLM7
Presné miesto štartu a cieľa:
Futbalové ihrisko / pumptracková dráha obce Ivanovce GPS súradnice: 48.82805, 17.91028
Trať je uzavretý okruh umiestnený mimo cestné komunikácie.
Trate:
Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií.
Súťaž bude prebiehať v priestoroch futbalového a pumptrackového areálu po cestách s
krátkymi stúpaniami a klesaniami v teréne a čiastočne po asfaltovej ceste.
Kategória Baby asfaltová cesta, alebo spevnená plocha – rovinka.   
Čas štartu:
Kategória Baby štart 16.00h hod. ostatné kategórie následne až po rodičov (muži - ženy).
Prihlásenie:
Cez online prihlasovací systém, ktorý nájdete na https://www.vysledkovyservis.sk/mas-ka-tour-2-propozicie
Prihlásiť sa dá aj priamo na prezentácií aj pokiaľ nie ste vopred prihlásený online.
(žiadame o uprednostnenie prihlasovania online – pomôžete plynulosti pri registrácií na
mieste pred štartom)
Kategórie:
Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat.
Kategórie sa priraďujú účastníkom podujatia na základe roku narodenia: viď nižšie

 • Baby 2020 a viac
 • Mikro 2018 - 2019
 • Mili 2016 - 2017
 • Mini 2014 - 2015
 • Mladší Žiaci-čky 2012 - 2013
 • Starší Žiaci-čky 2010 - 2011
 • Kadeti-ky 2009 - 2008
 • Juniori-ky 2007 - 2006
 • Muži 2005 a menej
 • Ženy 2005 a menej
 • Exhibícia / volná kategória malý okruh 2019 a menej
 • Exhibícia / volná kategória stredný okruh 2017 a menej
 • Exhibícia / volná kategória veľký okruh 2017 a menej

Exhibícia je nesúťažná časť podujatia. Zúčastniť sa exhibičnej jazdy môže ktokoľvek bez ohľadu či sa zúčastnil pretekov, alebo nezúčastnil pretekov. Každý je vítaný.

Radenie do štartovacieho koridoru:
Vo všetkých kategóriach budeme radiť jazdcov podľa vlastného posúdenia rodičov, jazdcov
(skúsenejšie deti, jazdci dopredu) prípadne na základe rozhodnutia organizátorov.

Trate MAS-KA TOUR:
Trate pre rok 2024 sú doporučené nasledovne pre dané kategórie :

 • a/ Baby, rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty
 • b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 5 – 10 minút
 • c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 10 – 15minút
 • d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút
 • e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 25 minút
 • f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 25 – 35 minút.
 • g/ Kadeti-ky, Juniori-ky: , technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 30 – 40 minút. Podmienky účasti: Pretekári (do 18 rokov) v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
 • h/ Muži -Ženy, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 25 – 35 minút.

PROGRAM

Miesto a čas prezentácie - registrácie cyklistu
futbalové ihrisko obce Ivanovce / https://maps.app.goo.gl/JswHHAkvuAwFQaLM7
19. júna 2024 piatok / 13.30h – 15:50h   
V prípade neskoršieho príchodu kontaktujte usporiadateľov akcie (v prístrešku Informácie)    
Otvorenie – zahájenie podujatia: 15:45 – 15:55 h, na futbalovom ihrisku Ivanovce
príhovorom riaditeľa podujatia a hostí podujatia MAS-KA-TOUR.
Štart: 16:00 h (kategória BABY)
- ostatné kategórie štartujú následne až po rodičov (muži - ženy) na základe pokynov
riaditeľa podujatia
V prípade veľkého počtu Baby detí budú odrážadlá štartovať zvlášť od ostatných detí na
bicykloch.
Pre deti budú pripravené atrakcie: skákacie hrady, kreatívne centrum ZŠ s MŠ Ivanovce, dobrovoľný hasičský zbor Ivanovce sprievodný program atď...

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Prihlásenie a platba vopred cez terminál: https://www.vysledkovyservis.sk/mas-ka-tour-2-propozicie
a. kategória Baby 0,- € / osoba
b. ostatné kategórie 3,- € / osoba

Prihlásenie a platba na mieste: v deň štartu:
a. kategória Baby 0,- € / osoba
b. ostatné kategórie 4,- € / osoba

online prihlasovanie sa končí 17.07.2024 23:59 hod

Pre kategóriu Baby – v cene štartovného je zahrnuté kľúčenka, medaila a sladkosti.
V cene štartovného okrem kategórie BABY je zahrnuté: kľúčenka, diplom a 0,5 l kofola,
alebo od 18 rokov 0,5 l pivo. Na jedného štartujúceho jeden nápoj.

REGISTRÁCIA

Prihlasovací formulár nájdete na https://www.vysledkovyservis.sk/mas-ka-tour-2-propozicie
Vypíšte presné údaje vo formulári. Dôležité sú aj kontaktné údaje pre prípadnú komunikáciu.

Upozornenia:
 1. Cyklistická prilba je povinná.
 2. Trasu Baby môže absolvovať dieťa, ktoré sa vie bicyklovať ako aj dieťa na odrážadle.(postačí aj jeden krok od štartu – pomoc rodičov vítaná) tlačenie, nosenie, blúdenie mimo trať je OK
 3. Bicykel v dobrom technickom stave.
 4. Podujatie sa uskutoční za každého počasia
 5. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
 6. V prípade zranenia s nutnosťou zdravotníckeho zásahu volajte na 112 alebo 155, potom oznámte situáciu do kancelárie podujatia ( prístrešok Informácie).
 7. Usporiadateľ si v prípade neočakávanej udalosti vyhradzuje právo zmeny a zrušenia podujatia.
 8. Poriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou
 9. Súťaž sa riadi týmito pravidlami
 10. K dispozícii bude verejné WC cca 10m od miesta prezentácie.
 11. Z tohto podujatia bude zhotovený audio-video záznam a bude zverejnený na webovom sídle organizátora, FB stránke. Svojou účasťou dávate súhlas zo zverejnením na tieto účely.
Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia
odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa
vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné
nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi
alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia
pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo
postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu
nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia
nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem
sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis
zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia
organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.
keyboard_arrow_up